Kontakt


PREZES FUNDACJI: Katarzyna Gnich

Email: katarzyna.gnich@jestemza.com

WICEPREZES FUNDACJI: Stefan Jakóbczyk

Email: stefan.jakobczyk@jestemza.com

ZADZWOŃ DO NAS

+48 516 183 163
+48 609 804 788

EMAIL

kontakt@jestemza.com


ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH


Numer konta: PKO BP – Swift code: BPKOPLPW

PLN 84 1020 1127 0000 1002 0362 1927

EUR 86 1020 1127 0000 1902 0362 1935

USD 91 1020 1127 0000 1702 0362 1943

IBAN PL84 1020 1127 0000 1002 0362 1927

KRS: 0000959338, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 9522225760

REGON 521480442

Formularz kontaktowy