Misja i Wizja

“W pojedynkę jesteśmy kroplą. Razem jesteśmy oceanem”

– Ryunosuke Satoro

MISJA I WIZJA

Misją FUNDACJI JESTEM ZA Jest niesienie pomocy humanitarnej ogarniętej wojną Ukrainie oraz pomoc dla uchodźców którzy przebywają w naszym kraju.

Uważamy, że życie jest wartością najwyższą i należy ją bronić za wszelką cenę i nie możemy stać obojętnie wobec tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Chcemy nieść pomoc Ukrainie i umożliwić godne życie każdej osobie narodowości Ukraińskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dlaczego to takie ważne?

Wierzymy w to, że świat to symbioza wszystkich ludzi, a każdy z nas predestynowany jest do czegoś innego, ponieważ posiada rzadkie, niespotykane talenty i umiejętności. Czasem trzeba je w sobie odnaleźć, wydobyć lub też umożliwić ich użycie i TU WKRACZAMY MY!

Spektrum naszych działań jest bardzo szerokie i nie dotyczy jednej określonej grupy. Najważniejszy jest w nich człowiek. Chcemy nieść pomoc oraz dzielić się pozytywną energią wszędzie, gdzie to możliwe

Nasza praca polega czasem na otwieraniu zamkniętych ludzi na świat, tak aby mogli być dla niego darem. Czasem na pomocy tam, gdzie ktoś jest chory lub w niebezpieczeństwie.

Naszą misję realizujemy poprzez:

1. Budowanie akceptacji drugiego człowieka i doceniania jego inności.

2. Ratowanie życia. Angażujemy się w akcje pomocowe, wszędzie tam gdzie ludzkie życie jest lub może być zagrożone.

3. Wsparcie osób z różnymi problemami i dysfunkcjami fizycznymi lub psychicznymi.

4. Edukację; pomoc w samorozwoju.

Co robimy?

Akcje charytatywne – do tej pory uczestniczyliśmy w wielu akcjach charytatywnych; Obecnie aktywnie prowadzimy działania pomocowe dla Ukrainy i na Ukrainie. To właśnie fakt, że pomagamy codziennie spowodował, że stworzyliśmy tą fundację.

Obozy, wydarzenia sportowe – organizujemy obozy integracyjne gdzie przeprowadzamy działania otwierające i podnoszące świadomość. Jednocześnie zachęcamy do aktywności fizycznej, ponieważ wierzymy, że w zdrowym ciele zdrowy duch.

Wspieramy inicjatywy samorządowe

Możemy pochwalić się

  • Zbiórka dla MSWiA 
  • Pomoc dla Ukrainy (zbiórki, transportu)
  • Pomoc osobom chorym i potrzebującym
  • Pozytywnie nakręceni
  • Charytatywne maratony ZUMBA